Tekniska förutsättningar

För att logga in till Symfoni måste du ha ett giltigt SITHS-kort samt en dator med SITHS-eID installerat, en kortläsare och en uppdaterad webbläsare som fungerar tillsammans med SITHS-eID.


SITHS eID

SITHS-kort

För att kunna logga in måste du ha ett giltigt SITHS-certifikat installerat på ett SITHS-kort.

För att testa att ert certifikat är giltigt och att ert kort fungerar kan ni gå till SITHS eID testportal.


Val av certifikat vid inloggning

eTjänstekort innehåller ofta flertalet certifikat. I Symfoni är det alltid certifikatet markerat med Person HSA-id som ska väljas

Har fel certifikat en gång valts behöver webbläsaren (samtliga fönster) stängas ner och startas om för att återigen få alternativet att välja certifikat.


Rekommenderade webbläsare

Följande webbläsare supporteras så länge den version som används också supporteras av tillverkaren av respektive webbläsare:

 • Firefox
 • Microsoft Edge
 • Google Chrome

FAQ - Vanliga frågor och svar

Jag har problem med att logga in med mitt SITHS-kort
 • Kontrollera att SITHS-eID är installerat på er dator.
 • Se till att kortet som du använder är ditt eTjänstekort där SITHS-certifikatet finns lagrat.
 • Säkerställ att kortet är rättvänt och korrekt instoppat i er kortläsare – Vanligtvis skall chippet på kortet vara vänt uppåt och inåt i kortläsaren. Är kortet inläst i SITHS-eID visas texten "Klart att användas".
  • Om kortet inte läses in av SITHS-eID, testa att dra ut kortet och sätt in det igen.
  • Starta om webbläsaren och testa igen.
 • Om inget av ovanstående fungerar kontakta i första hand din kortleverantör eller din lokala it-support som hanterar kort för din organisation.
Är det fel på webbläsaren?
 • För att undanröja eventuella andra fel kan du testa att genomföra inloggningen i ett Incognito/InPrivte fönster.
 • Testa att installera en annan webbläsare (t.ex Google Chrome).
 • Om det inte går att logga in till tandvårdssystemen, testa då din kortinloggningen via SITHS testsida.
  Fungerar inloggningen på SITHS eID testportal men inte i tandvårdssystemen skall du kontakta helpdesk.
Vad ska jag göra om jag saknar behörighet?
 • Får du vid inloggning felmeddelande "Inloggningen avbröts p.g.a. användare med HSAID '{inskickat värde}' finns ej i systemet":
  • Och det visas ett personnummer istället för HSA-id har fel certifikat valts. Se punkten 'Val av certifikat vid inloggning'
  • Visas det ett HSA-id är du som användare inte upplagd eller felaktigt inlagd. kontakta Tandvårdsenheten
 • Får du felmeddelande om att du inte har behörighet till systemet ska du kontakta Service Desk.
 • Dubbelkolla att du angivit korrekt PIN-kod, kontakta i första hand din kortleverantör eller din lokala it-support som hanterar kort för din organisation om du glömt pinkod eller är osäker.
 • Har du rätt behörighet till systemet och du använder rätt PIN-kod testa att ta bort cookies, stänga alla fönster i webbläsaren och starta upp den igen.

Tänk på att Service Desk endast kan svara på frågor om inloggningen. Om problemet finns i din lokala dator, kontakta ditt lokala IT stöd.


Kontakta Service Desk

Vid frågor eller problem kontakta Region Västerbotten Service Desk
Tel: 090-785 90 90
Eller registrera ditt ärende i formuläret här