Logga in med SITHS-kort

OBS: I fönstret Välj digitalt certifikat välj SITHS


Vid inloggningsproblem

Se hjälpavsnittet för inloggning

Vid problem:

Vid frågor eller problem kontakta Region Västerbotten Service Desk
Tel: 090-785 90 90
Eller registrera ditt ärende i formuläret här